Договор с жилсервисом – 4

Ответ из жилсервиса: «Ваши предложения противоречат интересам предприятия»

Ранее автор подробно описал процедуру заключения договора на выполнение услуг по содержанию домов и придомовых территорий, начиная от предложения жилсервиса о заключении договора до рассмотрения его потребителем и ответом на это предложение.


Смотрите: 
"Договір с жилсервісом - 1"
21.12.13. http://sever.lg.ua/2013-12-21-dogov-r-z-zhilserv-som-1

"Договір с жилсервісом - 2"
27.12.13. http://sever.lg.ua/2013-12-27-dogov-r-s-zhilserv-som-2

"Договір с жилсервісом -3"
06.01.14. http://sever.lg.ua/2014-01-06-dogov-r-s-zhilserv-som-3

Житель города (назовем его: гр. В.), получив такое предложение из жилсервиса (назовем его: «Ромашка»), действовал в соответствии с предложенными в статьях рекомендациями.

В ответ на замечания и предложения, которые полностью соответствуют действующим нормативно-правовым актом, был получен ответ из жилсервиса:
«Рассмотрев Ваше заявление о согласии заключить договор, но на других условиях, а также протокол разногласий, сообщаем, что КП «Жилсервис "Ромашка"» не согласовывает направленный Вами протокол разногласий, потому что он противоречит интересам предприятия и не отвечает требованиям действующего законодательства».
Ключевая фраза в этом ответе: «он противоречит интересам предприятия».

Предлагаю проанализировать предложенные гр. В. замечания и их соответствие требованиям нормативно-правовым актам:

** Вказати площу сходових клітин.
*** Цивільний кодекс України (надалі – ЦКУ). Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон України Про житлово-комунальні послуги від 24 червня 2004 р., № 1875-15 (надалі - Закон № 1875). Стаття 26.1.2. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: предмет договору».

** Доповнити: «На вимогу споживача виконавець повинен надати письмове обґрунтування (розрахунок) ціни на кожну складову частину тарифу».
Додати до договору повну копію рішення виконкому № 1831 від 23.09.2008 р. та № 1198 від 13.07.2010 р.
*** Згідно Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (надалі - Постанова № 869) послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг:
«Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг».

**Доповнити: 
«Споживач оплачує послуги після затвердження щомісячного Акту виконаних послуг за місяць, які надані виконавцем споживачу. Акт виконаних послуг за місяць (разом з показниками будинкових лічильників електроенергії та тепла, лічильників, що вимірюють всі затрати, що входять до складових тарифу) складається Виконавцем не пізніше ніж до 4 числа місяця, що настає за розрахунковим та підписується представником виконавця та споживачем. У разі непідписання споживачем Акту наданих послуг на місяць, Виконавець повинен протягом двох робочих днів надати ґрунтовну інформацію щодо причин ненадання послуг та провести перерахунок за ненадані/неякісні послуги.
Виконавець веде облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг (журнал претензій споживачів, сторінки якого прошиті та пронумеровані та опечатаний виконавцем і підписаний споживачем). У журналі споживачі зазначають претензії до послуг, а також зміну їх споживчих властивостей та перевищення термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт».
*** Закон № 1875
Стаття 26.1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; 
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 
7) порядок контролю та звіту сторін;
8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;
*** Закон України «Про захист прав споживачів». Стаття 21.1.8.6 «Права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо: документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу»

** У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати вказати порядок перерахунку. 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.5. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі».
Закон № 1875. Стаття 21.2.3. «Виконавець зобов'язаний: 
3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором».

** Вказати показники якості послуг. 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон №1875. Стаття 26.1.5). «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі зниження їх якості»

** Вказати терміни усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.12. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок здійснення ремонту».

** Вказати порядок зменшення розміру плати. 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.5. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості».

** Вказати методику перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.7. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок контролю та звіту сторін».
Закон № 1875. Стаття 26.1.8. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг».

** Вказати конкретні терміни проведення ремонтно-профілактичних робіт та порядок зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством
Вказати конкретні розміри зменшення плати та розміру. 
Вказати розмір штрафних санкцій за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.12. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок здійснення ремонту» 
Закон № 1875. Стаття 26.1.13. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору»

** Вказати порядок доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.11. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: умови доступу в квартиру, для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку».

** Вказати порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг.
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.8. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг».

** Доповнити: «У разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець письмово не пізніше ніж за 15 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів».
*** Закон № 1875. Стаття 32.5. «У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів».

** Вказати строки ліквідації аварійних ситуацій.
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.12. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок здійснення ремонту»

** Вказати методику розрахунку компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.13. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору».

** Довідку з місця проживання та про склад сім'ї видавати в момент звернення і без вимоги про надання будь-яких документів і даних, не законодавством (довідка про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги, паспорт або свідоцтво про народження тимчасово відсутніх громадян, будинкову книгу)

** Вказати порядок відшкодування збитків за неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом відшкодування збитків.
*** ЦКУ. Глава 82. Відшкодування шкоди.

** Вказати порядок і розмір зменшення плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт. 
Вказати розмір компенсації. 
*** ЦКУ. Стаття 638: «істотними умовами є умови про предмет договору».
Закон № 1875. Стаття 26.1.5. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості».
Закон № 1875. Стаття 26.1.7. «Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: порядок контролю та звіту сторін».

** Вказати в договорі: 
- порядок контролю та звіту сторін; 
- порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; 
- визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця / виробника споживачу; 
- порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); 
- порядок здійснення ремонту; 
- відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору.
*** Згідно ст. 26.1 Закону № 1875.

** Вказати порядок передачі споживачеві документів, які підтверджують виконання договору.
*** Закон України «Про захист прав споживачів». Стаття 21.1.8.6 «Права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо: документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу».

** У тариф на послуги з обслуговування будинків, споруд та прибудинкових територій незаконно включені послуги, не передбачені діючими нормативно-правовими актами: 
«Інші прямі витрати (послуги аварійної служби, інформаційно-розрахункові послуги, утримання паспортистів (техніків), відрахування на соціальні заходи)».
Виключити ці послуги з тарифу
*** Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. N 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Лист з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.08.12 р., № 8/10-2326-12, підписаний директором Департаменту житлової політики В. Г. Шаповаленко.

Таким образом, ситуация с заключением договора оказалась, по шахматной терминологии, патовой.

Подписав такой договор, жилсервис будет вынужден выполнять оплаченные услуги качественно и в полном объеме.

А это ему нужно?

Как написал директор жилсервиса «Ромашка»: 

«ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧАТ ИНТЕРЕСАМ ПРЕДПРИЯТИЯ».

Коротко и ясно.

Договор не заключен ... 
Что будет дальше?

 

Виктор Павлов,
тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14

 #

ЖЭК как предприятие

ЖЭК как предприятие противоречит интересам жильцов

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии