Какое отношение содержание паспортистов имеет к услугам по содержанию домов и придомовых территорий?

Коммунальные услуги. За что мы платим.
Какое отношение содержание паспортистов имеет к услугам по содержанию домов и придомовых территорий?


В решении исполнительного комитета № 1831 от 23 сентября 2008 "Об утверждении тарифа на 
услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, структуры, перечня и периодичности их предоставления, перечень и периодичности работ по уборке 
внутридомовой и придомовой территории (кроме ОСМД)" предусмотрена оплата следующих составляющих (за 1 м² загальної площі в коп. з ПДВ на місяць):

10. Послуги аварійної служби 11,0
11. Інші прямі витрати: 7.1
   інформаційно-розрахункові послуги 5,00
   утримання паспортистів 1,56
відрахування на соціальні заходи 0.54

Оплата за эти услуги составляет до 14% от общей оплаты за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В соответствии с нормативно-правовыми актами эти услуги не относятся к услугам по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В ответ на заявление с просьбой об устранении нарушения действующего законодательства первый заместитель городского головы С. М. Дядык вместо решения вопроса о прекращении нарушения действующего законодательства прислал обычную бюрократическую отписку, указав, что предложения по исключению указанных услуг из переня услуг по содержанию домов и придомовых территорий являются необоснованными.

«На Ваше звернення від 22.03.12 р. повідомляємо, що рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.09.2008р №1831 «Про затвердження тарифу на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, структури тарифу, переліку і періодічності надання послуг по прибиранню внутришньобудинкової та прибудинкової 
території (крім ОСББ)» приймалось на підставі чинних на момент його прийняття нормативно-правових актів і відповідало їх змісту, отже воно є законним і таким, яке прийнято в межах, в порядку, і в спосіб,що був передбачений на момент його прийняття законодавством України.

Постанова КМУ від 20.05.2009 р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів 
на послугу з утримання житлових будинків споруд та прибудинкових територій і Типового договору на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» прийнята після затвердження тарифів і не містить обов’язку органів місцевого самоврядування привести у відповідність до її положень свої нормативно-правові акти (в тому числі і рішення), які були прийняті до початку дії зазначеної постанови.

Таким чином, Ваша пропозиція щодо внесення змін до вищезазначеного рішення виконавчого комітету є безпідставною.

Перший заступник міського голови С. М. Дядик»

Ответ является одной из бюрократических уловок: увести рассмотрение вопроса в сторону.

Упростим задачу. Не будем выяснять: правильно ли было решение в 2008 г.. В настоящее время эти услуги не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Значит: незаконные. Значит: необходимо исключить.

И не требуется ждать каких-то указаний, чтобы исключить эти услуги из перечня. Надо выполнять требования законов. И исключать эти усуги из перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий. 
И делать это должна нынешяя городская власть.

Да, решение исполкома принималось на основании действующих на тот момент нормативно-правовых актов. Однако в перечне услуг в действующих на момент принятия решения исполкома отсутствуют указанные услуги, которые не имеют никакого отношения к прямым затратам на расходы по содержанию домов и придомовых территорий.

В частности, действовавший во время принятия решения исполкома (и сейчас действует) документ «Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства. Н10.08.2004 N 150 Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», в перечне услуг не содержит указанных услуг.

В Постанові КМУ від 20 травня 2009 р. № 529, на которое делает ссылку С. М. Дядык, был 
приведен полный перечень услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых 
территорий. Все указанные выше услуги в постановлении отсутствовали.

В этом документе было сказано «У разі коли перелік послуг зменшується, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органові місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження)».

В самом последнем нормативно-правовом акте «Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. N 869 
Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в перечне услуг по содержанию домов и придомовых территорий также отсутствуют указанные услуги.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги від 24 червня 2004 р., № 1875-15» прямо 
запрещено введение дополнительных видов оплаты услуг Стаття 26.
2. ... Договір не може містити умов, що 
вводять додаткові види оплати послуг, не 
передбачені типовими договорами на 
надання житлово-комунальних ослуг, 
затвердженими Кабінетом Міністрів 
України.

Чтобы было понятно, попробуем ответить на вопрос: какое отношение к прямым затратам 
на содержание домов и придомовых территорий имеет статья «содержание паспортистов», за которую жители города платят в составе тарифа на услуги по содержанию домов и придомовой территории?

Таким образом, нарушены указанные нормативно-правовые акты, а также Закон України «Про захист прав споживачів». 
Стаття 21.... права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
      7) ціну продукції визначено неналежним чином;

То есть, указаные услуги в нормативно-правовых актах отсутствовали и ранее, и в настоящее время тоже отсутствуют, и должны быть исключены при определении тарифов на услуги по 
содержаниюдомов и придомовых территорий.
За счет чего оплачивать эти услуги ? Это уже следующий вопрос.

Виктор Павлов

Контактный тел. 050-422-42-14

 #

Чтобы не было шансов для

Чтобы не было шансов для злоупотреблений, надо все называть своими именами.
Паспортист - паспортист.
Техник - техник.
Иначе: "в мутной воде - ..."

 
 #

Техники - это те же

Техники - это те же паспортисты, только в профиль

 
 #

Нам техники не нужны. Нам

Нам техники не нужны.
Нам нужны паспортисты. Как же жить без паспортистов?

 
 #

Решением исполкома от

Решением исполкома от 23.01.2013 г. №57 "Про внесення змін до рішення виконкому від 23.09.2008 року №1831" слова "паспортисты" заменили на "техники".

 
 #

Антимонопольный комитет в

Антимонопольный комитет в настоящее время рассматривает вопрос незаконного издания распоряжения в части отключения горячего водоснабжения.

 
 #

Дядыку С.Н. и Чернышину П.И.

Дядыку С.Н. и Чернышину П.И. Необходимо прислушаться к замечаниям , приведенным в этой статье и из расчета тарифа на услуги ЖКХ исключить все , что не предоставляется или предоставляется в несоответствующем объеме и несоответствующего качества, а также те услуги, срок выполнения которых истек.

 
 #

Статьи Виктора Павлова очень

Статьи Виктора Павлова очень полезны. От имени Комитета по защите прав человека г.Северодонецка благодарю Вас за Вашу активную позицию и желание помочь людям .

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии