СТКЕ. Продовження історії з договором на надання послуг

У статті «Теплопостачальне підприємство запропонувало підписати договір. Що робити?» 28.07.13. http://sever.lg.ua/2013-07-28-teplopostachalne-p-dpri-mstvo-zaproponuvalo-p-dpisati-dogov-r-shcho-robiti я писав про те, що комунальне підприємство «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (далі - СТКЕ) запропонувало мені укласти договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

До запропонованого договору я дав низку зауважень.

Надалі я приводжу ті пункти з протоколу розбіжностей, які директор КП СТКЕ не узгодив.

Для зручності я побудував виклад наступним чином:
1. - 51. - порядковий номер пункту з протоколу розбіжностей;
    * редакція пункту в договорі;
  ** редакція пункту, запропонована мною;
*** посилання на нормативно-правовий акт та коментар.

Скорочення:
Правила - «Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.
Закон 1 - Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
Закон 2 - Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»Постанова № 630 - Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630
Типовий дговір - Типовий договір з Постанови № 630 
Наказ № 190 - Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Наказ 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

...................................................................

3.
* пунктами 10-13 ...
** пунктами 9-16. Або виключити.
*** Мова йде про пункти 9, 14-16 Правил, які також обов’язкові для виконання. Так же, як і Постанова № 630.

п. 9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової енергії (далі - квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача. 
Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік. 
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця.

п. 14. Показання будинкових засобів обліку знімаються представником виконавця один раз на місяць у присутності постачальника та представника споживачів.
Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця. 

п. 15. Засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у квартирі (будинку садибного типу) та на вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.
Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. За цей час споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку: 
з централізованого постачання холодної та гарячої води - згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці;
з централізованого опалення - згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період. 
У разі несправності засобів обліку води і теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

п. 16. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку споживач в установленому порядку може проводити їх позачергову повірку за власні кошти, про що інформує виконавця. Якщо виявлена у показаннях помилка виходить за межі, передбачені у паспорті квартирного засобу обліку, виконавець повинен здійснити перерахунок плати за споживання води та/або теплової енергії з дня останньої повірки або встановлення засобу обліку, якщо його повірка не проводилась, шляхом зменшення плати на відсоток, який перевищує встановлені межі точності для цього типу засобу обліку, до моменту виявлення помилки. 

6.
* За централізоване опалення квартири плата справляється за нормативами (нормами) споживання. Виконавець залишає за собою право виставити споживачеві рахунок за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів).
** Вказати розрахункову потужність приладів опалення (радіаторів) в моїй квартирі.
Вказати тариф за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів).
*** Закон 1. Стаття 26.1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:
3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

11.
*Відсутній.
**Доповнити: «Відшкодування збитків, завданих його (та другим особам, які зареєстровані в квартирі) майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його (та другим особам, які зареєстровані в квартирі) життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;»
*** Згідно п.23. Правил та п.16.3 Типового договору.
В своїй відповіді виконавець написав, що відповідальність за це несе КП «Сєвєродонецькі теплові мережі».
Але у мене відсутній договір з КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» (надалі - СТМ).
На мою пропозицію адміністрації СТМ заключити договір на обслуговування внутрішньо - будинкових мереж теплопостачання та горячого водопостачання мені відмовили.

13.
* ... усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у Правилах.
** Вказати терміни усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг.
Або: зробити посилання на конкретну статтю (пункт) конкретного нормативно-правового акту.
*** В своїй відповіді виконавець написав: «За встановлення термінів усунення недоліків та відповідні ремонтні роботи відповідальність СТМ».
В мене відсутній договір з КП СТМ

16.
* Відсутній
** Доповнити підпункт: «установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік».
***Згідно п.9, 29.5 Правил та п.16.9 Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Але ТОВ «ТАУН СЕРВІС» не має відношення до приладів обліку гарячої води та теплової енергії.

17.
* Відсутній.
** Доповнити підпункт: «періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж».
*** Згідно ст. 28.2 Закону 2, п.9, п.29.6 Правил та п.16.10 Типового договору, Наказу № 190.
5.15. Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать споживачам (крім квартирних), виконуються за їх рахунок.).
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
Але ТОВ «ТАУН СЕРВІС» не має відношення до приладів обліку гарячої води та теплової енергії.

18.
* Відсутній
** Доповнити підпункт: «... отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт»;
Доповнити: «Компенсація нараховується в розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну повну та неповну добу її ненадання та за кожну кожну повну та неповну добу перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт».
*** Згідно з п.23, п.29.1, п.29.9, п.32.15 Правил та п.16.13, 21.2 Типового договору, ст.20.1.7, 21.2.8 Закону 1.

20.
* Відсутній
** Доповнити підпункт: «На відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг».
Доповнити: «На відшкодування збитків мають право також громадяни, проживаючі (перебуваючі) в квартирі на законних підставах»
*** Згідно з п.29.10 Правил.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність КП СТМ та ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
В мене відсутній договір з КП СТМ. 
ТОВ «ТАУН СЕРВІС не має відношення до теплопостачання.

21.
* у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі
** Виключити. Або: вказати розмір пені, або назву нормативно-правового акту, що регламентує нарахування пені.
*** Закон 1, постанова № 630 (розмір пені не встановлений Кабінетом міністрів.
Якщо розмір пені не встановлено, то немає сенсу записувати цей пункт в договір.

22.
* нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством.
** Виключити. Або: вказати розмір пені, або: назву нормативно-правового акту, що регламентує нарахування пені. 
*** Якщо розмір пені не встановлено, то немає сенсу записувати в договір.

24.
* своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору; своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я < ... >, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору.
** Вставити: < та які не спричиняють шкоди його майну >
Доповнити: Послуги повинні відповідати: з
з централізованого постачання гарячої води - вимогам щодо якості і тиску води, температури гарячої води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору; 
з централізованого опалення - нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку; 
(Згідно п.6 Правил)
Вказати вимоги або посиланя на нормативно-правові акти.
Доповнити: «Послуги також повинні бути безпечні для життя, здоров'я громадян, проживаючих (перебуваючих) в квартирі на законних підставах та не спричиняти шкоди їх майну».
*** Згідно п.19.1 Типового договору.

25.
* інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі).
** інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг).
Доповнити: «При зміні адреси та/або номеру телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби, виконавця - інформувати споживача в рахунку на сплату послуг».
*** Згідно п.19.2 Типового договору.
Рахунок на сплату послуг передбачений п.19.2 Типового договору.

26.
* надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість < ... >місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);
** Вставити: < , загальну вартість >.
Доповнити: На прохання споживача надавати копію розрахунку тарифу на послуги (калькуляцію).

*** Виконавець відповів, що «вся інформація надається в розрахункових листах абонентського відділу КП СТКЕ».
а) Якщо вся інформація, запропонована мною,надається в інформаційних (а не розрахункових) листах абонентського відділу КП СТКЕ, то чому виконавець заперечує закріпити це в договорі?
б) Це не відповідає дійсності: в інформаційних листах абонентського відділу КП СТКЕ не вказані всі вказані параметри. Вказується тільки тариф та сума платежу. 
Крім того в інформаційних листах записано, що вказана інформація не є офіційною.
в) Інформаційний лист не є офіційним розрахунковим документом (відсутні реквізити підприємства, підпис керівника та печатка).

27.
* контролювати установлені міжповіркові інтервали;
** контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж
*** Згідно п.19.4 Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
ТОВ «ТАУН СЕРВІС не має відношення до теплопостачання.

28.
* Відсутній
** Проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта
*** Згідно п. 32.5 Правил та п.19.5 Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність КП СТМ.
В мене відсутній договір з КП СТМ. 

29.
* Відсутній.
** Узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення
*** Згідно п.32.6 Правил та п.19.6. Типового договору).
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність КП СТМ.
В мене відсутній договір з КП СТМ.

31.
* Відсутній.
** відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі
*** Згідно п.19.8 Типового договору
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
ТОВ «ТАУН СЕРВІС не має відношення до теплопостачання.

32.
* Відсутній.
** Внести: «Забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку»
*** Згідно п.19.9 Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність ТОВ «ТАУН СЕРВІС».
ТОВ «ТАУН СЕРВІС не має відношення до теплопостачання.

33.
* Відсутній.
** Внести: «Утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт»
*** Згідно п.19.10 Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність КП СТМ.
В мене відсутній договір з КП СТМ. 

34.
* Відсутній.
** Внести: «Інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг.
*** Згідно п.19.11 Типового договору.
Виконавець згоден внести цей пункт в договір без слів «внутрішньо будинкових».
Таким чином, виконавець не бере на себе відповідальність за безперебійну подачу теплоносія від стіни будинку до моєї квартири, як цього потребує законодавство.

35.
* зменшувати розмір плати за послуги підігріву води у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).
При відсутності заздалегідь написаної письмової заяви перерахунок виконується тільки в межах поточного кварталу.
** Виключити текст «При відсутності заздалегідь написаної письмової заяви перерахунок виконується тільки в межах поточного кварталу».
*** Згідно п.19.14. Типового договору.
В п.19.14. Типового договору відсутня фраза «При відсутності заздалегідь написаної письмової заяви перерахунок виконується тільки в межах поточного кварталу», яка погіршує умови договору для споживача порівняно з нормативно-правовими актами.

36.
* звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання
** звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт
*** Згідно з ст. 20.1.7, 21.2.8 Закону 1, п. 23, 32.15 Правил та п.19.15, 19.19 Типового договору.
** Доповнити: «Компенсація нараховується в розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну повну та неповну добу її ненадання та за кожну кожну повну та неповну добу перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт».
*** Виконавець відповів: «Немає методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, розробленої як того передбачає п. 23 Постанови № 630».
Якщо немає методики, то пропоную записати мою пропозицію в договір.
Законодавство це дозволяє (ст.20.1.7 Закону 1).
При прийнятті запропонованих мною пропозицій по виплаті виконавцем компенсацій та штрафів можна включити в договір пункт про оплату споживачем пені за несвоєчасну плату за послуги.

38.
* Відсутній.
** відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору.
*** Згідно п.19.18. Типового договору.
** Доповнити: після слів «його життю чи здоров'ю» словами «та/або життю чи здоров'ю членів його сім'ї».
Вказати порядок розрахунку збитків та моральної шкоди, зробити посилання на конкретні статті (пункти) нормативно-правових актів.
Виконавець відповів: «Немає методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, розробленої як того передбачає п. 23 Постанови № 630».
*** Відшкодування передбачено Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
Методику також можно вказати в договорі.

39.
* Відсутній.
** Внести: «Сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором
Вказати порядок розрахунку неустойки (штрафу, пені), зробити посилання на конкретні статті (пункти) нормативно-правових актів. 
*** Згідно п.23, п.32.19 Правил та п.19.19. Типового договору.

40.
* Відсутній.
** Доповнити підпунктом: «В термін не більше 15 днів після закінчення опалювального періоду (календарного року) в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті » сповістити споживачів про результати аналізу співвідношення середньомісячної температури зовнішнього повітря з зазначеним в нормативних документах.
Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря була вище зазначеної в нормативних документах, то проводиться перерахунок плати за носій у бік зменшення».
*** Відповідно до вимог п.27 Правил користування тепловою енергією, затвердженими Постановою КМУ від 03.10.2007 р. № 1198.

41.
* Відсутній.
** Доповнити підпунктом: «У разі зниженя з вини виконавця параметрів теплоносія останній сплачує штраф у розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну добу зниженя параметрів теплоносія»
*** Виконавець відповів: «Не відповідає типовому договору».
Ні типовий договір, ні інші нормативно-правові акти не забороняють вносити в договір такий пункт.
Потрібно нести матеріальну відповідальність за неякісні послуги.
Закон 1. Стаття 26.1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 
13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 

42.
* Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за: ...
** Вказати в договорі: за що та яку відповідальність несе споживач.
Вказати порядок визначення відповідальності, зробити посилання на конкретні статті (пункти) конкретних нормативно-правових актів. Не узгоджено.
*** Закон 1. Стаття 26.1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 

43.
* Виконавець несе відповідальність у разі: 
1) зниження кількісних та/або якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі- шляхом зменшення розміру плати;
2) порушення прав споживачів згідно із законодавством; 
3) порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством. 
** Виконавець несе відповідальність у разі:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;
2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ______ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання; 
3) порушення прав споживачів згідно із законодавством; 
4) порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством.
Доповнити: «На відшкодування збитків мають право також громадяни, проживаючі (перебуваючі) в квартирі на законних підставах».

В п.2) вказати 10 відсотків.
*** Закон 1. Стаття 26.1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 
п. 32.15 Правил та п.п. 21.1, 21.2 Типового договору.
При прийнятті запропонованих мною пропозицій по виплаті виконавцем компенсацій та штрафів можна включити в договір пункт про оплату споживачем пені за несвоєчасну плату за послуги

44.
*Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення та постачання гарячої води - внутрішня сторона будівельної конструкції фундаменту житлового будинку, а в разі транзитного проходження теплових мереж черех підвал житлового будинку - перша по ходу теплоносія та гарячого постачання (остання на зворотних трубопроводах) запірна арматура на відгалуженні бік споживача теплової енергії.
** Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення - відгалуження від стояків у межах квартири; 
постачання холодної та гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача; 
*** Згідно п.2 Правил, п.22. Типового договору.
В відповіді виконавець написав, що це: відповідальність КП СТМ.
В мене відсутній договір з КП СТМ.

45.
* Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.
** В договорі вказати строк: «не пізніше 24 годин».
*** Виконавець запропонував: три доби.
Наполягаю на запропонованій мною редакції

46.
* У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.
** Конкретизувати (вказати посаду, координати предствників, яким доручено виконувати ці функції:
«запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів».
*** Виконавець запропонував записати: «В межах повноважень органів місцевого самоврядування».
Наполягаю на запропонованій мною редакції.
Потрібно в договорі все чітко визначити: кого запрошувати, його координати.
Особливо це стосується представника об'єднання споживачів.
Якщо посаду, координати предствників, яким доручено виконувати ці функції, не конкретизувати, то потім дуже довго можно шукати цих представників.

48.
* Договір може бути розірваний достроково у разі: 
зникнення потреби в отриманні послуги при відмові споживача від користування послугами виконавця у зв’язку із встановленням автономного опалення згідно з рішенням постійно діючої комісії при виконкомі міської ради (крім випадків проходження транзитом ізольованих стояків згідно з пп.в) п.15;
- переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи; 
* Договір може бути розірваний достроково у разі: 
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця; 
переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи; 
невиконання умов договору сторонами договору
*** Згідно п.32. Типового договору.
Виконавець запропонував таку редакцію: «Згідно «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого постачання гарячої води при відмові від централізованого теплопостачання від 22.11.2005 № 4» Наполягаю на запропонованій мною редакції.

50.
* Відповідно до Закону України « Про захист персональних даних споживач дає згоду на: ...
** Виключити: персональні дані не мають ніякого відношення до змісту договору. Нікому мої персональні дані не потрібно передавати. В цьому немає ніякої необхідності.
Типовим договором передбачено тільки вказівка П. І. Б. та адреса споживача. Ніяка обробка і передача персональних даних не передбачена і непотрібна.
Виконавець зробив посилання на: «Типовий порядок обробки даних у базах персональних даних , затверджений Наказом Міністерства юстиції України 30.12.2011 № 3659/5»
Наполягаю на запропонованій мною редакції, тому що згідно п.1.5. вказаного Наказу розпорядник бази персональних даних здійснює обробку персональних даних ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ АБО НА ПІДСТАВІ укладеного з володільцем бази персональних даних ДОГОВОРУ у письмовій формі з метою і в обсязі, визначеними в договорі.

51.
** Виключити: дані паспорта, ІПН, тому, що вони не мають ніякого відношення до змісту та виконанню договору та не передбачені ні Типовим договором, ні іншими нормативно-правовими актами.
*** Виконавкць написав: «Згідно з типовим договором».
 В типовому договорі відсутні: дані паспорта, ІПН

Таким чином, з 51 зауваження керівник СТКЕ не прийняв 33 пункта (майже дві третині).
...........................

А тепер проаналізуємо, що може статися, якщо споживач підпише такий договір:

1. Згідно законодавству (п.2 Правил, п.22. Типового договору) точками розподілу, в яких здійснюється ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД ВИКОНАВЦЯ СПОЖИВАЧЕВІ, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення - відгалуження від стояків у межах квартири; 
постачання холодної та гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача; 
Директор СТКЕ в договорі зобов'язується вважати точками розподілу, в яких здійснюється ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД ВИКОНАВЦЯ СПОЖИВАЧЕВІ, 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення та постачання гарячої води - внутрішня сторона будівельної конструкції фундаменту житлового будинку, а в разі транзитного проходження теплових мереж черех підвал житлового будинку - перша по ходу теплоносія та гарячого постачання (остання на зворотних трубопроводах) запірна арматура на відгалуженні бік споживача теплової енергії.

ЗА ПЕРЕДАЧУ ГАРЯЧОЇ ВОДИ І ТЕПЛОНОСІЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ВІД СТІНИ БУДИНКУ ДО КВАРТИРИ СПОЖИВАЧА НІЯКЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ НЕСЕ.

КП СТМ, на яке дає посилання директор СТКЕ, на мою заяву відмовляється заключати договір.

2. Не врегульована процедура знімання показань будинкових та квартирних засобів обліку споживання гарячої води, зняття, установки доби пломб із запірних вентилів у квартирі, взяття на абонентський облік квартирних засобів обліку

3. Не врегульована процедура періодичної повірки засобів обліку води і теплової енергії, встановлени у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок.

4. Не врегульоване питання щодо оплати за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів).

5. Не врегульоване питання відшкодування збитків, завданих майну споживача (та другим особам, які зареєстровані в квартирі) та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його (та другим особам, які зареєстровані в квартирі) життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.

6. Не врегульоване питання термінів усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг.

7. Не врегульоване питання установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік.

8. Не врегульоване питання отримання компенсації споживачем за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт

9. Не врегульоване питання розміру пені у разі несвоєчасного внесення плати за послуги.

10. Не врегульоване питання надання копії розрахунку тарифу на послуги (калькуляцію) на прохання споживача.

11. Не врегульоване питання про проведення два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем будинку із складенням відповідного акту.

12. Не врегульоване питання про узгодження із споживачем часу доступу до приміщення для проведення планових робіт всередині житлового приміщення.

13. Не врегульоване питання утримання внутрішньобудинкових мереж у належному технічному стані, їх технічне обслуговування та ремонт.

14. Не врегульоване питання виплати компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт

15. Не врегульоване питання сплати споживачу неустойки (штрафу, пені) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості
 

Виктор Павлов,
тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14

Последние комментарии