Теплопостачальне підприємство запропонувало підписати договір. Що робити?

Згідно Закону України Про житлово-комунальні послуги від 24 червня 2004 р., № 1875-15(далее - Закон 1875)  відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
Виконавець зобов'язаний: підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;
Запропонований для підписання договір повинен бути заповнений, мати підпис керівника підприємства та відтиск печатки.

Законодавством встановлено перелік істотних умов договору на надання житлово-комунальних послуг (18 пунктів). Ось частина з них:
- вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; 
- права та обов'язки сторін; 
- порядок контролю та звіту сторін; 
- порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; 
- визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу; 
- порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); 
- умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку; 
- порядок здійснення ремонту; 
- відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 
- порядок вирішення спорів; 

Споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору. 

Тобто, споживач не зобов'язаний підписувати запропонований договір відразу, а може взяти його для ознайомлення. При необхідності, - дати виконавцю свої пропозиції та зауваження, викладені в протоколі розбіжностей.
Пропозиції та зауваження мають бути обгрунтованими, бажано з посиланнями на нормативно-правові акти.

Комунальне підприємство «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» надіслало мені такий договір рекомендованим листом.

До запропонованого договору я дав низку зауважень. Ось частина з них:

- Доповнити: «Послуги з централізованого опалення,та постачання гарячої води надаються споживачу безперебійно, за винятком часу перерви на:
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними документами;
2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами; 
3) ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили. 
4) У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової інформації, в тому числі, газету «Сєвєродонецькі вісті», про таку перерву споживача не пізніше ніж за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг. 
5) У разі перевищення нормативно встановлених термінів, за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе відповідальність згідно із законом та цим договором.
(Стаття 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.3-5 Правил)».

- Виключити: «За наявності заборгованості у споживача за цим договором постачальник зараховує кошти , що надійшли від споживачата, як погашення заборгованості за послуги централізованого теплопостачання та підігріву води поставлені в минулому періоді, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначені платежу».

- Доповнити: «В разі справляння банками оплати за внесення плати за послуги споживач має право вносити плату в касу виконавця».

- Виключити: «При встановленні в квартирі автономного опалення плата здійснюється щомісяця згідно розрахунків теплозбитків за ізольовані стояки відповідно затвердженому проекту та встановлених тарифів на послуги з централізованого».
Виключити: «За проходження транзитних стояків, які не являються власністю споживача, через квартиру, що є приватною власністю споживача, і створюють додаткові незручності, виконавець виплачує споживачу компенсацію в розмірі _________ грн за місяць (розмір компенсації згоджується додатково).

- Вказати терміни усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг. 
Або: Зробити посилання на конкретну статтю (пункт) конкретного нормативно-правового акту.

- Вказати порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо)
Або: Вказати конкретні статті (пункти) та назву нормативно-правових актів.

- Доповнити підпункт: «періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж»
(Згідно ст. 28.2 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», п.9, п.29.6 Правил та п.16.10 Типового договору р38, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Наказ 27.06.2008 N 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». 

- Доповнити підпункт: «Звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт»; 
(Згідно з п.23, п.29.1, п.29.9, п.32.15 Правил та п.16.13, 21.2 Типового договору).
Доповнити: «Компенсація нараховується в розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну повну та неповну добу її ненадання та за кожну кожну повну та неповну добу перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт».

- Доповнити: «На прохання споживача надавати копію розрахунку тарифу на послуги (калькуляцію)».

- Доповнити: «Проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта»
(Згідно п. 32.5 Правил та п.19.5. Типового договору).

- Доповнити: «Виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт».
(Згідно з п.23, 32.15 Правил та п.19.15 Типового договору).
Доповнити: «Компенсація нараховується в розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну повну та неповну добу її ненадання та за кожну кожну повну та неповну добу перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт».

- Доповнити: сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором
(Згідно п.23, п.32.19 Правил та п.19.19. Типового договору).
Вказати порядок розрахунку неустойки (штрафу, пені)

- Доповнити підпунктом: «В термін не більше 15 днів після закінчення опалювального періоду (календарного року) в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті » сповістити споживачів про результати аналізу співвідношення середньомісячної температури зовнішнього повітря з зазначеним в нормативних документах.
Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря була вище зазначеної в нормативних документах, то проводиться перерахунок плати за носій у бік зменшення»
(Відповідно до вимог п.27 Правил користування тепловою енергією, затвердженими Постановою КМУ від 03.10.2007 р. № 1198).

- Доповнити підпунктом: «У разі зниженя з вини виконавця параметрів теплоносія останній сплачує штраф у розмірі 10 відсотків місячної плати за послугу за кожну добу зниженя параметрів теплоносія»

- Виконавець пропонує: «Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення та постачання гарячої води - внутрішня сторона будівельної конструкції фундаменту житлового будинку, а в разі транзитного проходження теплових мереж черех підвал житлового будинку - перша по ходу теплоносія та гарячого постачання (остання на зворотних трубопроводах) запірна арматура на відгалуженні бік споживача теплової енергії».

Я пропоную: «Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення - відгалуження від стояків у межах квартири; 
постачання холодної та гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача». 
(Згідно п.2 Правил, п.22. Типового договору).
 

Виктор Павлов,
тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14

 #

Задайте, пожалуйста, этот

Задайте, пожалуйста, этот вопрос директору СТКЭ Анпилогову Д. В., тел. 3-13-43, пр. Космонавтов, 9а.

 
 #

Автор! А что Вы за цаца

Автор!
А что Вы за цаца такая, что Вам присылают домой договор. Я вот жду - не дождусь.

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии