Оголошення до відома юридичних та фізичних осіб

На наступному тижні планується оголошення конкурсу на придбання на вторинному ринку одна та двох кімнатних квартир для співробітників поліції.

До участі в конкурсі необхідно буде надати наступні документи:

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: 
- заява про участь у конкурсі із зазначенням: прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, факсу; 
- копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; 
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень; 
- нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 
- нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно; 
- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру.

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ:
заява про участь у конкурсі із зазначенням: 
- найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу; 
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ; 
- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; 
- інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; 
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; 
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;
- нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 
- нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно; 
- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру.

Більш детальна інформація буде викладена при оголошенні конкурсу.

Последние комментарии