Прокурор в сфері адміністративної юрисдикції

Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах  верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю.

Ефективний захист державою конституційних прав громадян на свободу і особисту недоторканість визначений статтею 29 Конституції України та статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до вимог статті 121 Конституції України, статті 26 Закону України «Про прокуратуру», ст.ст. 7, 250 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наказу Генерального прокурора України №161 від 20квітня 2016року, органами прокуратури здійснюється нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,а також у сфері запобігання і протидії корупції.

Дієвим інструментом забезпечення реальності та ефективності втручання прокурора у випадках порушення закону є внесення документу реагування про усунення причин та умов, що їм сприяли та притягнення винних до відповідальності.

При здійсненні наглядової діяльності у сфері застосування заходів впливу місцевою прокуратурою проведено результативні перевірки у сфері додержання законодавства уповноваженими державними органами під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення та виконання адміністративних стягнень. З метою усунення виявлених порушень закону протягом поточного року на вказаному напрямі прокуратурою внесено 15 документів прокурорського реагування (м.Сєвєродонецьк  –  6, м.Рубіжне – 2, Кремінський р-н  – 4, Новоайдарський р-н – 3), з яких 12 розглянуті, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб, 3 документи реагування перебувають на розгляді.

 

О.Сафонова, прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури молодший радник юстиції

Последние комментарии