Прокуратурою Сєвєродонецька розглянуто 205 звернень громадян протягом 2015-го

Протягом поточногороку прокуратурою міста Сєвєродонецька Луганської області розглянуто 205 звернень громадян. Однак треба пам’ятати, що згідно з вимогами Конституції України та Закону України «Про прокуратуру України» органи прокуратури вирішують лише ті питання, які належать до їх компетенції.

Відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру України» прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Таким чином, органи прокуратури України розглядають звернення з питань досудового розслідування (на дії слідчих МВС, на застосування незаконних методів розслідування), з питань представництва інтересів громадян та держави в суді тощо.

Звернення громадян, у яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін не більше 5 днів органами прокуратури надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. При цьому заявнику обов’язково роз’яснюється компетенція органів прокуратури та право на звернення до суду.

Нагадуємо, що звернення громадян вирішуються протягом місяця від дня надходження до прокуратури, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, – не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено Законом України «Про звернення громадян». Строк розгляду звернення обчислюється з дня його реєстрації в прокуратурі.

Якщо рішення, прийняте прокурором відповідного рівня за результатом розгляду звернення, не влаштовує заявника, то він може звернутися до прокурора вищого рівня зі скаргою на вказане рішення протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з ним громадянина.

Одночасно повідомляємо, у прокуратурі міста прийом проводиться прокурором міста, заступникомпрокурора міста та оперативними працівниками протягом усього робочого дня відповідно до графіка, який розміщений у доступному місці в приміщенні прокуратури.

Також, на вказаному стенді знаходиться графік прийому громадян керівництвом Генеральної прокуратури України (з зазначенням адреси, днів та часу прийому), апарата прокуратури Луганської області, а також оперативними працівниками прокуратури міста Сєвєродонецька.     

 

Н.О. Чигрина, прокурор прокуратури міста Сєвєродонецька 

Последние комментарии