Основні аспекти пенсійної реформи в Україні

На сьогодні в Україні розпочалася реформа  пенсійного забезпечення, оскільки діюча солідарна система вичерпала свій ресурста в повному обсязі не забезпечує потреби суспільства. Нова система пенсійного забезпечення передбачає фінансування пенсій з трьох джерел – солідарного, накопичувального і недержавного рівнів. Основними положеннями її є призначення пенсій за єдиними прозорими принципами, відмова від привілейованихпенсій, запровадження професійноїпенсійної системи для окремих категорій громадян, введення накопичувального  рівня  та розвиток недержавного пенсійного страхування.

Вдосконалення солідарної системи за рахунок звільнення її від невластивих функцій буде  сприяти збільшенню розмірів та диференціації  пенсій в солідарній системі. Скасування спеціальних пенсій та   запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій громадян  стане важливим кроком для подолання дефіциту Пенсійного фонду України.

Вже зараз пенсії державним службовцям і прирівняним до них особам (суддям, прокурорам, народним депутатам) призначаються на загальних підставах, тобто пенсійне забезпечення громадян  здійснюється за єдиними для всіх принципами.

Для захисту інтересів осіб, які мають достатній стаж державної служби,передбачається при виході їх на пенсію   компенсувати  частину сплачених страхових внесків  в наступному розмірі:

  • від 10 до 15 років  –  10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
  • від 15 до 20 років  – 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
  • понад 20 років – 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2017 року планується  запровадження накопичувального рівня, який передбачає   залучення кожного до формування свого пенсійного майбутнього. Пакет законодавчих ініціатив пропонує   ліберальний принцип переходу на накопичувальний рівень. Учасниками накопичувальної пенсійної системи в обов’язковому порядку будуть    українці віком до 35 років,   громадяни віком до 55роківсможуть прийняти участь у накопичувальній системі  на добровільних засадах. Розмір  накопичувального внеску працюючого до Пенсійного фонду зростатиме від 2 відсотків на старті  реформи до 7 % у 2022 році, що дасть можливість працюючим накопичувати  кошти на персоніфікованих індивідуальних рахунках. Необхідно підкреслити, що  загальний розмір пенсійних відрахувань не збільшиться, так як відбудеться тільки  перерозподіл єдиного соціального внеску, розмір внеску для роботодавця поступово зменшиться до 2022 року на 5 відсотків.         

Важливим аспектом накопичувального рівня є те, що держава гарантує контроль за збереженням і використанням коштів на індивідуальних рахунках працюючих в накопичувальній системі. Під егідою Пенсійного фонду буде створено спеціальний орган, який здійснюватиме публічне адміністрування накопичуваних громадянамикоштів. Рада накопичувального фонду на конкурсних засадах залучатиме кампанії з управління активами, робота яких, у свою чергу, перебуватиме під контролем влади.

Запропонована Урядом пенсійна реформа надає громадянам можливість приймати активну участь у формуванні  своєї майбутньої пенсії. Крім того,  кошти накопичувальної  системи стануть  внутрішніми інвестиціями в сталий економічний розвиток України.           

Економіка держави буде розвиватися, і внески громадян до накопичувального рівня будуть повертатися на їх персональні рахунки  з відсотками, що дасть можливість кожному розраховувати в майбутньому на достойну пенсію. 

 

О.В.Шарунова

Последние комментарии