Дотація фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби

До уваги фізичних осіб, що мають на утриманні та збереженні молодняк великої рогатої худоби!

Доводимо до Вашого відома що на виконання постанови КМУ від 02.03.2011 року №246 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 22.05.2013р. № 357) «Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» та з метою підтримки галузі тваринництва у поточному році будуть виплачуватися дотації фізичним особам, що мають на утриманні та збереженні молодняк великої рогатої худоби.

Дотація виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі - молодняк), який народився в їх господарствах, та за його збереження до певного віку на дату подання відповідних документів.

Дотація виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

-       250 гривень за голову - за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

-       500 гривень за голову - за молодняк віком від 6 до 9 місяців;

-       750 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 12 місяців;

-       1000 гривень за голову - за молодняк віком від 12 до 15 місяців.

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку.

Для отримання дотації за молодняк, фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам копії наступних документів:

-       паспорт великої рогатої худоби і ветеринарну картку до такого паспорту, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

-       паспорт особи;

-       довідку про відкриття рахунка в банку;

-       документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку.

Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською селищною чи міською радою, або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарський облік, - видана ними довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах.

За довідками звертатися відповідно міста прописки/реєстрації за нижчезазначеними адресами:

м. Сєвєродонецьк,       вул. Гагаріна, 115                           тел.: 3-21-17

с. Борівське,               вул. Червоних партизан, 7               тел.: 9-97-97

с. Сиротине,               вул. Комсомольська, 34                   тел.: 2-76-60

 

Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, sed-rada

Последние комментарии