Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–листопад 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшився на 1,5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 4,0%, у господарствах населення – зменшився на 1,4%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем–листопадом 2011р. збільшився на 3,9%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 5,6%, у господарствах населення – на 1,4%.

На початок грудня 2012р. господарствами усіх категорій озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2013р. посіяно на площі 335,7 тис.га (на 2,9% менше, ніж торік), у тому числі зернові культури на зерно –  на 331,9 тис.га (на 1,5% менше). У структурі площ зернових озимих на зерно під урожай 2013р. частка озимої пшениці становить 95,8% (у структурі площ під урожай 2012р. – 92,2%), жита озимого – 2,3% (2,6%), ячменю озимого – 1,9% (5,2%). Посіви ріпаку озимого на зерно проти 1 грудня 2011р. зменшилися на 70,1% або на 4,7 тис.га.

За розрахунками, на 1 грудня 2012р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 123,8 тис. голів (на 0,8% менше, ніж на 1 грудня 2011р.),  у тому числі корів – 60,6 тис. (на 0,3% більше); свиней – 114,0 тис. (на 0,3% менше), овець і кіз – 63,4 тис. (на 4,3% більше), птиці – 6036,5 тис. голів (на 2,4% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 грудня 2012р., порівняно з минулорічним зменшилося на 0,1% (у тому числі корів – збільшилося на 1,8%); поголів’я свиней зросло на 3,6%, овець і кіз – на 5,0%, птиці – на 6,4%. У домогосподарствах на початок листопада 2012р. утримувалось 69,0% загальної чисельності великої рогатої худоби (у тому числі корів – 73,6%), свиней – 59,8%, овець і кіз – 85,5%, птиці – 30,5%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 груднем 2011р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби (на 2,3%), у тому числі корів (на 3,6%); свиней (на 5,6%) та збільшення чисельності птиці (на 0,8%), а чисельність овець і кіз залишилась на рівні минулого року.

Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2012р. реалізовано на забій 56,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,6% менше порівняно з відповідним періодом 2011р., вироблено 270,1 тис.т молока (на 2,7% більше) та 782,7 млн.шт. яєць (на 5,6% менше). В аграрних підприємствах відбулося змен-шення реалізації худоби та птиці на забій (на 2,8%) і виробництва яєць (на 6,7%), але збільшено виробництво молока (на 8,5%). У господарствах населення  виробництво м’яса залишилось на рівні минулого року, але зросло виробництво молока (на 1,4%) та яєць (на 0,7%). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–листопаді 2012р. становила відповідно 45,7%, 80,2% та 15,7%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) збільшився проти рівня січня–листопада 2011р. на 0,9%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 106,8% (торік – 98,9%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 446 г, свиней – 323 г .

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 грудня 2012р. налічувалось 827,4 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 7,5% менше, ніж на 1 грудня 2011р. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 6,5 ц корм.од. (на 0,4 ц корм.од. менше, ніж на 1 грудня 2011р.).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. зріс в 1,6 раза, у тому числі продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва –  на 9,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підпри-ємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2012р. проти відповідного періоду 2011р. зросли на овочі – на 29,1% та становили 1539,6 грн. за т, яйця – на 39,5% (661,3 грн. за тис.шт.), худобу та птицю (у живій вазі) – на 5,4% (12993,5 грн. за т), зернові та зернобобові культури – на 9,7%   (1460,2 грн. за т), насіння соняшнику – на 8,5% (3414,2 грн. за т) та зменшилися на плоди та ягоди – на 66,6% (1577,8 грн. за т), молоко та молочні продукти – на 6,6% (2860,5 грн. за т).

На 1 грудня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 680,7 тис.т зерна (на 17,3% менше проти 1 грудня 2011р.), у тому числі 402,3 тис.т пшениці, 56,5 тис.т ячменю, 151,8 тис.т кукурудзи, 13,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 304,4 тис.т зерна (на 28,9% менше), у тому числі 147,8 тис.т пшениці, 52,1 тис.т ячменю, 66,9 тис.т кукуруд-зи, 4,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 376,3 тис.т зерна (на 5,0% менше), у тому числі зернозберігаючі –    181,2 тис.т (на 13,4% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 315,1 тис.т (на 17,3% менше, ніж на 1 грудня 2011р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 173,0 тис.т (на 22,1% менше), у підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 142,1 тис.т (на 10,7% менше).

 

 

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Последние комментарии