Всеукраїнська науково-методична конференція відбулася у Технологічному інституті СНУ ім. В. Даля

П’ята Всеукраїнська науково-методична конференція «Розвиток науки і освіти в освітніх закладах України у контексті Болонського процесу» відбулася у Технологічному інституті СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк).

На початку її роботи учасників привітали директор ТІ О.В. Поркуян та секретар міської ради А.А. Гавриленко.

Перший доповідач, начальник відділу міжнародного співробітництва СНУ ім. В. Даля О.Г. Середіна, не лише зупинилася на міжнародній проектній діяльності ВНЗ України, а й зазначила, що сьогодні Захід цікавлять не українські гуманітарії, а спеціалісти у галузі техніки та технологій. Саме їх охоче беруть не лише на виробничу практику чи стажування, а й на роботу по закінченню ВНЗ.

Потому учасники конференції розглянули цілу низку питань щодо управління вітчизняними ВНЗ, застосування інноваційних методів при вивченні технічних дисциплін та проблемного читання лекцій, а також взаємодії ВНЗ з галузевими асоціаціями підприємств. Приділили увагу професійним та психофізичним якостям студентської молоді, її ціннісним орієнтаціям у процесі самовизначення та проблемам працевлаштування.

За підсумками конференції дипломами першого ступеня нагороджені М.В. Коробков, І.С. Хозєєва, Р.Є. Кримченко, О.О. Кулишева.

За матеріалами Офіційного сайту Сєвєродонецької міськради

 #

СТИ уже не тот, что лет

СТИ уже не тот, что лет десять назад. Хоть многие преподаватели и сейчас преподают, уровень требований к студентам гораздо ниже.

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии