Верховна Рада України ухвалила Закон "Про громадські об'єднання"

Закон прийнято з новою назвою.

Законодавчий акт визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об´єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Відповідно до закону, громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Документом, зокрема, передбачено:

надання юридичним особам права об´єднуватися для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;

надання громадським організаціям права діяти на всій території України;

спрощення державної реєстрації громадських об´єднань;

приведення положень щодо контролю за діяльністю громадських об'єднань до європейських стандартів;

спрощення ведення громадською організацією господарської діяльності для реалізації статутних завдань.

Документом також встановлюється, що реєстрація громадських об´єднань здійснюється безоплатно, а плата справляється за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію чи статуту громадського об´єднання. Обмежено підстави відмови в реєстрації громадських об´єднань та скорочено термін їх реєстрації до семи робочих днів; громадські організації і громадські спілки можуть здійснювати діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Відповідно до закону, громадські об´єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не лише через створені ними підприємства і товариства, а й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об´єднання та сприяє її досягненню.

Документом визначено також право громадських об´єднань на участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об´єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

Закон містить також норму, відповідно до якої громадські організації, легалізовані на момент введення Закону в дію, мають протягом п´яти років привести свої статути у відповідність з цим Законом на безоплатній основі.

Відповідний законопроект (під назвою "Про громадські організації") зареєстровано під №7262-1.

 #

Шото я опять не понял чем

Шото я опять не понял чем старый плох был?

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии