Мовне питання в кримінальному судочинстві

Відповідно до ст.29 КПК України кримінальне провадження здійснюється державною мовою. Сторона обвинувачення (слідчий та прокурор), слідчий суддя та суд складають процесуальні документи державною мовою та забезпечують учасникам кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК, зокрема ст.68.
При розгляді кримінального провадження, учасник якого не володіє чи недостатньо володіє державною мовою, суд повинен враховувати правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Зокрема, право на безоплатну допомогу перекладача стосується не тільки усних виступів під час розгляду, а й документальних матеріалів та досудового провадження. Так, кожен, кого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, хто не розуміє мову, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, має право на отримання безоплатної допомоги перекладача, котрий здійснює письмовий та усний переклад усіх документів чи заяв у провадженні проти нього, розуміти які йому необхідно або які потрібно оголосити на суді мовою, що там використовується, для того, щоб реалізувати своє право на справедливий судовий розгляд.
 
Однак не можна вважати, що п.3 (e) ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для забезпечення дотримання зобов’язань за якою і створений ЄСПЛ, вимагає письмового перекладу всіх письмових доказів чи офіційних документів, що є у провадженні.
 
Допомога перекладача має бути такою, щоб забезпечити розуміння підсудним справи проти нього і ведення захисту, зокрема, завдяки тому, що через перекладача він може висувати свою версію подій.
 
Також з огляду на необхідність забезпечення реальності та ефективності права, гарантованого п.3 (е) ст.6 Конвенції, обов’язок компетентних органів не обмежується призначенням перекладача, а у випадку попередження їх за конкретних обставин може також розширюватися, включаючи встановлення певного контролю за належною якістю перекладу.
 
Відповідно до п.4 ч.2 ст.52 КПК України обов’язковим є й залучення у таких провадженнях захисника.
 
 
О.Карпенко, прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури     

Последние комментарии