Пам’ятка населенню:захисні споруди

Пам’ятка населенню:захисні споруди

До захисних споруд цивільного захисту належать:

·сховище- герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів(укриттю підлягають працівники найбільшої працюючої зміни суб'єктів господарювання,персонал атомних електростанцій,хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я);

·протирадіаційне укриття- негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості(укриваються працівники суб'єктів господарювання, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань, населення міст, хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань);

·швидкоспоруджувана захисна споруда ЦЗ- захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час в особливий період(укривається населення міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце).

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття

·Споруда подвійного призначення- це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

·Найпростіше укриття- це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання завчасно створюють фонд захиснихспоруд.

Утримання захисних спорудцивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється суб'єктами господарювання, на балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів.

Захисні споруди цивільного захисту державної та комунальної власності не підлягають приватизації (відчуженню).

 

Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області

Последние комментарии