Юлий Иоффе "открещивается" от группы Фирташа-Левочкина

Народный депутат Юлий Иоффе подал в районный суд Луганска и в Северодонецкий городской суд иски о защите чести и достоинства, якобы «пострадавшие» во время избирательной кампании. В обоих исках он требует взыскать с ответчиков по миллиону гривен морального ущерба. В Луганске ответчиком по иску является бывший соперник Иоффе в избирательном округе Юрий Хохлов, а во втором – редактор газеты «Третий сектор» Алексей Светиков.

Редакция «ТС» приводит тексты искового заявления, поданного в северодонецкий суд, и возражения на этот иск. И будет в дальнейшем информировать читателей о ходе этого процесса.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19

Іоффе Юлій Якович

                        Відповідач:

Свєтіков Олексій Олексійович

Ціна позову:                    1 000 000 грн.

і

Позовна заява

про захист честі, гідності, ділової репутації,

спростування недостовірної інформації

та відшкодування моральної шкоди

12 лютого 2012р. на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» було розміщено статтю Відповідача під назвою «И снова мажоритарка» (пряме посилання http://www.cvu.org.ua/doc.php?lang=ukr&mid=pu&id= 3199&lim_beg=0, копії скріншотів додаються). У вказаній статті Відповідач стверджує, що я належу до якоїсь групи «Фірташа-Льовочкіна», безпідставно пов’язує мою політичну діяльність з Д.Фірташем та Льовочкіним.

Відповідач заявив: «Прежде всего, речь идет об одномандатних избирательньгх округах с городами Лисичанск и Северодонецк. По имеющейся у нас информации,эти округа уже «приписаны» к группе Фирташа-Левочкина. … Кто будеш выдвинут сьездом Партии регионов кандидатом в нардепы от Северодонецка-Рубежного округа, сегодня предсказать невозможно. Явные амбиции на него снова проявляет явно не «луганский» Юлий Иоффе, которого связывают многолетние дружеские отношения с Юрием Бойко. Ми считаем, что в «запасе» у группы Фирташа-Левочкина и бывший мэр Северодонецка Владимир Грицишин. … Самим парадоксальним в зтой ситуации являешся то, что на стороне Иоффе оказались северодонецкие члены партии Юлии Тимошенко. Что, они ужесоюзники заклятого друга Юлии Владимировни Дмитрия Фирташа?».

У вказаній статті Відповідач у стверджувальній формі безпідставно наводить неправдиві негативні факти. Я не належу до групи «Фірташа-Льовочкіна» (та чи існує така група взагалі?) та здійснюю політичну діяльність незалежно від Д.Фірташа та Льовочкіна.

Твердження Відповідача не відповідають дійсності та завдають шкоди моїм честі, гідності і діловій репутації, бо виставляють мене політичною маріонеткою якоїсь групи, яка тримає мене у «запасі».

Свєтіков О.О. у своїй статті використовує мовні засоби, що не залишають у читача сумнівів в тому, що я належу до групи «Фірташа-Льовочкіна». Він ставить риторичне питання стосовно союзників Дмитра Фіртаніа, задається питаннями про ймовірних кандидатів від партії Регіонів, однак мою належність до вказаної групи виставляє як факт доказаний апріорі. Вважаю, що поширена Відповідачем інформація є саме фактичним твердженням, а не оціночним судженням, бо не містить ніякої критичної оцінки моєї, нібито, політичної залежності, а вказує на це як на існуючий факт.

Такі повідомлення безпідставно компрометують мене в очах громадян, зокрема тих, що заперечно ставляться до діяльності Льовочкіна чи Д.Фірташа. Поширена інформація сутево знижує ступінь моєї ділової репутації та є негативною.

 

Наявність та розповсюдження недостовірної інформації щодо моєї належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності моєї політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним, завдавало та завдає мені значні душевні страждання, бо розповсюдження такою інформації мало антиагітаційний характер перед проведенням виборів народних депутатів України та значно знизило рівень підтримки мене виборцями. Відновлення мого рейтингу, як самостійного політичного діяча, потрібувало значних зусиль та проведення великої кількості зустрічей з виборцями для роз’яснення моєї справжньої політичної позиції.

Вказана інформація, поширена у сеті Інтернет та охопивша широкі кола аудиторії, протиправно підриває мою ділову репутацію. Повідомлення, що розповсюджуються на інтернет-сторінці такої серйозної організації як ВГО «Комітет виборців України», підсвідомо сприймаються читачами як достовірні та стають своєрідними політичними маяками для населення, з урахуванням яких й формується суспільна думка. Психічна напруга, що виникла внаслідок розповсюдження вказаної негативної інформації, погіршувала моє самопочуття та шкодила здоров’ю. Думки про те, що люди змінювали добре ставлення до мене, прочитавши твердження Відповідача, додавали мені жалю та переживань.

Згідно із ч.З ст.227 ЦК України, негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила не доведе протилежного (презумпція добропорядності).

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Відповідно до статей 94, 277 ЦК України, п.5 Постанови пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 року N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на спростування цієї інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.15, 16, 23, 275, 277, 278, 280 Цивільного кодексу України, ст.ст.З, 118 — 120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати недостовірною та такою, що порушує мої особисті немайнові права, інформацію поширену Відповідачем на веб-сторінці сайту ВГО «Комітет виборців України» щодо моєї належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності моєї політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним. Заборонити розповсюдження вказаної інформації, шляхом її видалення з веб-сторінки.

2. Зобов’язати Відповідача спростувати поширену ним недостовірну інформацію шляхом розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» http://www.cvu.org.ua/ в розділі «Політична Україна» повідомлення наступного змісту: «Свєтіковим Олексієм Олексійовичем у статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців ІУкраїни» було поширено інформацію про належність Іоффе Юлія Яковича до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним.Вказана інформація є недостовірною». Спростування виконати на білому фоні шрифтом чорного кольору та розміром, аналогічним розміру, яким на даному сайті викладаються матеріали, останнє речення виділити жирним шрифтом. Забезпечити вільний доступ інтернет-відвідувачів

 

до   вказаного   повідомлення   протягом  трьох  місяців  з   моменту   його  первісного розміщення. 3.      Стягнути з Відповідача грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн. як відшкодування завданої мені моральної шкоди.

Додатки:

  1. 1.            Копія позову з додатками для Відповідача.
  2. 2.            Квитанція про сплату судового збору.
  3. 3.            Копії скріншотів на 4 арк.

«20» листопада 2012р.

_____ Ю.Я.Іоффе

________________________________________________________________

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

93400, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19

 Свєтікова Олексія Олексійовича

 Копія

Іоффе Юлію Яковичу

 ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву Іоффе Ю.Я. про захист честі, гідності, ділової репутації,

спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди

Вважаю позовні вимоги Іоффе Ю.Я. безпідставними та такими, що суперечать законодавству та міжнародним обов’язкам України у сфері забезпечення свободи поглядів, через такі обставинами.

1. Позивач вимагає заборонити розповсюдження інформації щодо його належності до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним, шляхом її видалення з веб-сторінки. Проте заборонити розповсюдження інформації у спосіб, заявлений Позивачем (шляхом видалення її з сайту КВУ) неможливо, оскільки матеріал «И снова мажоритарка» було розміщено на кількох десятках  українських та закордонних сайтів. Жоден з яких в якості співвідповідачів до справи не залучений, і тому жодних рішень щодо накладання на них зобов’язання щось видаляти суд прийняти не може. А Відповідач за цією вимогою є неналежним відповідачем.

Крім того, матеріал, стосовно якого подано позов, є великим аналітичним матеріалом, з якого Позивач оскаржує лише один абзац. Прийняття судом рішення щодо видалення матеріалу з веб-сторінок  означало б здійснення цензури, що заборонено частиною третьою статті 15 Конституції України.

Тож Позивачу у частині вимог щодо заборони розповсюдження інформації шляхом її видалення з веб-сторінки має бути відмовлено.

 

2. Позивач вимагає зобов’язати Відповідача спростувати поширену ним недостовірну інформацію шляхом розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці сайту Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»http://www.cvu.org.ua/ в розділі «Політична Україна» повідомлення наступного змісту: «Свєтіковим Олексієм Олексійовичем у статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» було поширено інформацію про належність Іоффе Юлія Яковича до групи «Фірташа-Льовочкіна», пов’язаності його політичної діяльності з Д.Фірташем та Льовочкіним.

Проте в статті «И снова мажоритарка», розміщеній 12 лютого 2012р. на сайті Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України», відсутня інформація про пов’язаність його політичної діяльності Іоффе з Д.Фірташем та Льовочкіним. Цілком можливо, що у позивача є така суб’єктивна оцінка цього матеріалу, проте Відповідача не може спростовувати суб’єктивну думку Позивача. Ще раз акцентую увагу суду на те, що інформацію про пов’язаність політичної діяльності Іоффе з діяльністю Фірташа і Льовочкіна Відповідач не поширював,  і тому спростовувати її не може.

Відповідач дійсно має власне переконання (тобто оціночне судження), що політик Юлій Іоффе належить до політичної групи Фірташа-Льовочкина-Бойко. Як і власне переконання у тому, що така політична група існує. Ці свої переконання Відповідач неодноразово висловлював публічно, у тому числі в матеріалі «И снова мажоритарна». Це судження є обґрунтованим, воно побудовано на багаторічному досвіді діяльності Відповідача як політичного аналітика.

До того ж це переконання не є чимось виключним і притаманним лише Відповідачу, переважна більшість політологів та журналістів України думають саме так. Як доказ поширеності такої думки наводжу матеріал з видання «Українська правда» (http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/10/6972416/), в якому також стверджується, що Юлій Іоффе належить до групи Фірташа-Льовочкина (роздруківка додається), і до якого відповідач не має жодного відношення.

Юлію Іоффе може не подобатись таке судження про нього інших осіб, проте відповідно до чинного законодавства та практики Європейського суду з прав людини, яка має для судів України прецедентний характер, оціночні судження спростуванню не підлягають, вони також не можуть бути також визнані недостовірними.

Твердження Позивача, що інформація про належність його до групи Фірташа-Льовочкина є не оціночним судженням, а фактичним твердженням – є безпідставним. Практикою Європейського суду встановлено, що відмінність фактичних тверджень (відомостей) від оціночних суджень полягає у тому, що перші можна довести чи спростувати, а другі – ні. Довести належність будь-кого до групи Фірташа-Льовочкина, як і до будь-якої іншої подібної політичної групи України принципово не можливо, оскільки де-юре вони не існують, членство в них ніяк не фіксується тощо. По-суті вони є продуктом узагальнення аналітиків, політологічним терміном. І сам Позивач в позові висловлює думку, що групи Фірташа-Льовочкина не існує. Тому думка про належність чи не належність Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина апріорі є судженням, а не відомостями.

Тож у частині вимог щодо визнання недостовірною та спростування інформації Позивачу має бути відмовлено, оскільки згідно законодавства оціночні судження не можна визнати недостовірними та спростувати: в цивілізованому світі такі примусові заходи не застосовуються до людських переконань.

3. Позивач вимагає стягнути з Відповідача грошові кошти у сумі 1 000 000,00 грн. як відшкодування завданої моральної шкоди, оскільки, за твердженням Позивача, інформація про зв’язок з Льовочкіним і Фірташом компрометує його в очах громадян. Проте таке твердження є необґрунтованим. Сергій Льовочкін є головою Адміністрації Президента України, а Дмитро Фірташ – один з провідних бізнесменів України, до того ж господар сєвєродонецького «Азоту». Можливо Позивач і вважає Льовочкіна і Фірташа негідниками чи навіть злочинцями, зв’язок з якими його компрометує, проте в суспільній думці вони такими не є. Тому твердження, що віднесення Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина начебто його компрометує, є безпідставним.

Практика Європейського суду передбачає можливість стягнення моральної шкоди за поширення безпідставних оціночних суджень негативного змісту, проте висловлювання Відповідачем власного переконання про належність Юлія Іоффе до групи Фірташа-Льовочкина не є негативною інформацією стосовно Іоффе. Тож у частині вимог стосовно стягнення  моральної шкоди Позивачу має бути відмовлено за безпідставністю.

Враховуючі викладене, відповідно до статті 34 Конституції України, статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини, статті 30 Закону України «Про інформацію»

ПРОШУ:

Відмовити Іоффе Юлія Яковичу в задоволенні позовних вимог у повному обсязі за необґрунтованістю.

Додатки:

  1. Копія заперечення для позивача
  2. Роздруківка матеріалу «Олігархи на виборах: група Льовочкіна-Фірташа…»

Свєтіков О.О.

10.12.2012 р.

 

Пресс-служба ЛОО КИУ

 #

Одмины, добавьте лайки на

Одмины, добавьте лайки на комменты, будет видно, насколько каждое из мнений актуально.

 
 #

Мораль сей басни какова -

Мораль сей басни какова - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск - єто вотчина Фирташа и Бойко. А все остальные раб сила.
А Иоффе действительно вытянули из нафталина 90x - смотрящий от Бойко, хотя что нам Иоффе - у нас свой смотрящий от Фирташа.

 
 #

Кстати, вот фраза из статьи

Кстати, вот фраза из статьи "И снова мажоритарка" (опубликована в феврале 2012 года) которая настолько "унизила" достоинство Юлия Иоффе, что он потребовал в компенсацию миллион гривен:

«Прежде всего, речь идет об одномандатных избирательных округах с городами Лисичанск и Северодонецк. По имеющейся у нас информации, эти округа уже «приписаны» к группе Фирташа-Левочкина. ... Кто будет выдвинут сьездом Партии регионов кандидатом в нардепы от Северодонецка-Рубежного округа, сегодня предсказать невозможно. Явные амбиции на него снова проявляет явно не «луганский» Юлий Иоффе, которого связывают многолетние дружеские отношения с Юрием Бойко. Мы считаем, что в «запасе» у группы Фирташа-Левочкина и бывший мэр Северодонецка Владимир Грицишин. ... Самим парадоксальним в зтой ситуации является то, что на стороне Иоффе оказались северодонецкие члены партии Юлии Тимошенко. Что, они уже союзники заклятого друга Юлии Владимировни Дмитрия Фирташа?».

 
 #

Душевные страдания депутата -

Душевные страдания депутата - смешно, ха. ха. ха.

 
 #

Трезвый- обычный

Трезвый- обычный проплаченный тролль! нах на него внимание обращать...

 
 #

Раз деньги не нужны, значит и

Раз деньги не нужны, значит и ущерба (морального) не было. Выходит, и он - лжец.

 
 #

А уточнить не можете, где

А уточнить не можете, где именно (в каком издании) Иоффе об этом предупреждал. Что-то не удалось прочитать такое. А хочется :)

 
 #

Пусть отдаст их на

Пусть отдаст их на возрождение газеты ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, которую закрыли из-за иска Маслова. Закрыть легко, открыть не просто.

 
 #

Трезвый, не косите под

Трезвый, не косите под наивного. Про политиков сейчас даже нельзя сказать, что они заключают "сделки с совестью". Идеи в политике были лет 100 назад, сейчас борьба идей - спектакль, прикрывающей собой борьбу бабла. И поэтому по большому счету неинтересно, шестачит Иоффе на Фирташа или нет, получает бабло от Левочкина или от кого-то другого - неважно. Важно только то, что современная "демократическая" система совершенно не работает, депутатский корпус полностью дискредитирован, и как институт, и конкретно в лице своих представителей. Ведь ссаными тряпками с депутатства не выгонишь, так все самоотверженно рвутся служить народу. Клевета и суды против клеветы - это все пресловутый "паблик релэйшн", в разных своих ипостасях, и относится к этому серьезно, все равно, что всерьез воспринимать очередной голливудский блокбастер. Шоу маст гоу он, чтобы текло бабло! Туда же всю эту депутатскую "благотворительность", особенно за чужой счет, как они это любят. Вот чего этому Иоффе (Кунченко, хренученко) неймется? Разве он не хочет отдохнуть от трудов праведных? Возраст уже пенсионный, и гнездышко, уютно встретить старость, свил себе давно (еще на первом сроке, скорей всего), на хлеб с маслом как минимум на 100 лет хватит, с учетом 5% инфляции. Нет, лезет опять в этот сортир, где его соответствующей субстанцией и поливают. Так что пусть развлекается, в этом кино для меня "наши" на стороне журналиста, даже если он не прав. И любой, кто не дает спокойно растаскивать наработаное другими людьми - для меня будет свой.
P.S. Про блокбастер я загнул, в данном случае максимум - шоу Хрюши и Степаши, спокойной ночи малыши))

 
 #

О том, что будет подавать

О том, что будет подавать иски к Светикову и Хохлову за распространение недостоверной информации, Иоффе предупреждал еще до выборов. Тогда же он озвучил их размеры и подчеркнул, что если иски будут удовлетворены, то деньги эти ему не нужны. Они будут направлены в детские дома и школы-интернаты Рубежного или в благотворительный фонд «Кришталеве джерело» для оказания помощи нуждающимся и малоимущим. Точно так же он поступал и в прошлом, когда выигрывал суды у клеветников.

 
 #

"Ці руки нічого не

"Ці руки нічого не брали!"(С).

 
 #

Да указанная Группа совсем

Да указанная Группа совсем обнаглела. Мало того что они действительно "прихватизировали" большинство наших предприятий - Азот,Водоканал, Стеклопластик, почти подобрались к ТЕЦ, они еще хотят внести "стабильность" в СМИ. А когда то у нас был процветающий город....

 
 #

Сильно много букаф. Понял

Сильно много букаф. Понял только, что у нардепа деньги кончились, и он теперь хочет журналистов развести.

 

Настройки просмотра комментариев

Включен режим "только для чтения".
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Последние комментарии