Освіта для всіх

Освіта для всіх

За останні роки в світі склалася тенденція до збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами. До цієї категорії належать діти з вадами слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, вадами психічного та інтелектуального розвитку. В нашій державі відповідно до законодавчих актів всі діти мають рівний доступ до якісної освіти. Але навчання в масових школах для таких діточок є в переважній більшості проблемним. 

Для забезпечення права на отримання освітніх послуг державою передбачено різні форми навчання для дітей з вадами розвитку. Кожна родина має право обрати для своєї дитини навчальний заклад та форму навчання. А серед чого обирати?

1. Спеціальні навчальні заклади для дітей з вадами (за видом порушення). 
Перевагами навчання в спеціальному закладі є:
– Педагоги зі спеціальною фаховою освітою, які мають досвід роботи з певною категорією дітей.
– Заклади обладнано з урахуванням можливостей та потреб дітей.
– Протягом дня проводяться навчальні та корекційні заходи.
– Після навчального та виховного процесу діти займаються у гуртках та секціях за інтере­сами.
Але відсутність спеціальних закладів у кожному населеному пункті змушує батьків навчати дитину за межами родини. 

2. Спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах – це окремі класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у спеціально створених умовах. Спеціальні класи можуть створюватися у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності. Спеціально створеними умовами є безперешкодний доступ до території (навчально-дослідна, фізкультурно-спортивна зони, зона відпочинку) та приміщень загальноосвітнього навчального закладу; відповідна навчально-матеріальна база (спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, форми, методи навчання та виховання, засоби корекції індивідуального і колективного користування), відповідне кадрове забезпечення та необхідна кількість дітей. 

3. Інклюзивне навчання. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу. Для забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти навчальні заклади повинні адаптувати програми і плани, форми і методи навчання та ресурси до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до нормативних актів в інклюзивному класі діти з особливими потребами (до 3-х осіб) навчаються разом з дітьми, які не мають вад у розвитку, а також передбачається посада асистента вчителя (12,5 години на тиждень) для супроводу навчального процесу.

4. Індивідуальне навчання – це спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти («Положення про індивідуальну форму навчання» затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 р. №8, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 р. за №184/28314).

Недоліки індивідуальної форми навчання існують – невелика кількість навчальних годин; з дітьми, що мають психічні та інтелектуальні розлади, працюють вчителі без фахової освіти. 
У Сєвєродонецьку міською владою та відділом освіти для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини створено передумови для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами. А саме, відкрито спеціальні класи в СЗШ №11, працюють інклюзивні класи в СЗШ №20 та НВК «Гармонія». Також діти навчаються за індивідуальною формою в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. 
Вибір за батьками. 


Сєвєродонецька міська психолого-медико-педагогічна консультація

Последние комментарии