Право на оплату праці та інші соціальні гарантії

Заробітна плата - це винагорода,  яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.  

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Як передбачає ст. 259 Кодексу законів про працю України нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізособами-підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному КМУ. Зрозуміло, що йдеться про Державну службу України з питань праці, яку наразі створили на базі колишньої Державної інспекції України з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

У свою чергу, такий контроль Дежпраці на території Луганської області здійснює через створені територіальні державні інспекції праці Головне управління Держпраці в Луганській області розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1-А.

Крім того, центральні органи виконавчої влади (міністерства та відомства тощо) контролюють додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах й організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.

У свою чергу, громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

Але притягнути роботодавця до відповідальності за порушення трудового законодавства вправі в більшості випадків лише інспектори Держпраці.

Крім фінансової та адміністративноївідповідальності, законодавство України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення трудового законодавства.

Розслідування кримінальних проваджень здійснюють територіальнівідділиНаціональної поліції.

Слідчий відділ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області розташован за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16.

До речі, в провадженні слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області на даний час перебуває 12 кримінальних проваджень пов’язаних з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

 

Наконечнікова Я., прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури  

Последние комментарии