СНУ ім. В.Даля знов показав високі результати у національному рейтингу «Топ 200 Україна»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля вкотре підтвердив високі показники своєї академічної роботи, зв'язки з ринком праці та активну участь в міжнародній діяльності, потрапивши до числа 50 лідерів української вищої освіти, а за показником «Індекс міжнародного визнання» випередивши навіть Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Інші виші Луганщини посіли  в рейтингу наступні місця:
64 місце - Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
137 місце - Донбаський державний технічний університет;
154 місце - Луганський державний медичний університет;
162 місце - Луганський національний аграрний університет.

В 2017році щорічний університетський рейтинг «Топ 200 Україна» визначався 11-й раз поспіль. Він став визнаною системою незалежного оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Протягом останнього десятиліття рейтинг «Топ 200 Україна» стимулював здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їхньоїроботи.

Команда національного рейтингу "Топ 200 Україна" провела оцінювання діяльності університетів України за останній рік і обрахувала їхній  інтегральний рейтинг з використанням введеного у 2016 році критерію «Інноваційна діяльність університетів».

На фото: Форум IREGу Лісабоні (Португалія)

У відповідності до цих рекомендацій та рішень, прийнятих у 2016 році на Лісабонському форумі IREG(Міжнародна експертна група по ранжуванню),  вважається, що найважливішими критеріями рейтингування університетів на сучасному етапі стають їхні реальна інноваційна діяльність, тісний зв'язок з розвинутим ринком праці та досягнення світового рівня.
Стартувавши у 2006 році, проект «Топ-200 Україна» став першим і залишається на сьогодні єдиним акредитованим IREGакадемічним рейтингом в Україні, відмінною рисою якого є спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв.

Заслуги СНУ ім. В.Даля у розвитку науки, освіти і регіону відзначені відомчою і обласною владою. Так, за майже 3-річну наполегливу працю з відновлення повноцінної роботи Університету після переміщення до Сєвєродонецька співробітники вишу були відзначені високими нагородами  Міністерства освіти і науки.  

На фото: Ольга Поркуян

Ректор  СНУ ім. В.Даля, доктор  технічних  наук, професор Ольга Поркуян   була нагороджена нагрудним  знаком  Міністерства освіти і науки України „За наукові та освітні  досягнення”. Цією високою відомчою нагородою відзначаються наукові, науково-педагогічні працівники, які вже нагороджені нагрудним знаком "Відмінник освіти".  У серпні 2014 року Поркуян О.В. була призначена керівником оперативного центру управління та інформаційного забезпечення СНУ ім. В.Даля, який був створений для координації діяльності Університету у складних умовах переміщення із зони бойових дій, зробила значний внесок у відновлення та налагодження діяльності вишу у нових умовах. Поркуян О.В. бере активну участь у розробленні нових освітніх та управлінських технологій, впроваджених в Університеті, активно сприяє залученню та впровадженню  міжнародних проектів та освітніх програм, а також академічній мобільності студентів та викладачів СНУ ім. В.Даля, у 2016 році брала участь у франко-українській програмі обміну студентами і вченими переміщених університетів Донбасу (м. Страсбург) та  програмі розвитку лідерства вищої освіти України в академічному візиті до університету Кембриджу.

На фото: Кудрявцев С.О., Бойко Г.О., Завадська Н.Є., Суворін О.В.

Подяками Міністерстваосвіти і науки Українибули відзначені:

-          Суворін  Олександр  Вікторович - завідувач кафедри хімічної інженерії та екології  СНУ ім. В.Даля, доктор   технічних   наук,  професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки;

-          Кудрявцев  Сергій   Олександрович - декан факультету інженерії СНУ ім. В.Даля,  кандидат  технічних  наук,доцент;

      -           Завацька   Наталія   Євгенівна - завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи  СНУ ім. В.Даля,  доктор  психологічних  наук, профессор. 

Начальник науково-дослідної частини СНУ ім. В.Даля,  кандидат  технічних   наук,  доцентБойко Григорій Олексійович був нагороджений відомчою відзнакою  -  нагрудним   знаком  МОН  України «Відмінник освіти».У серпні 2014 року Бойко Г.Оорганізовував роботу науково-дослідної частини Університету і поновлення навчального процесу кафедри підйомно-транспортної техніки у нових умовах після переїзду із зони бойових дій. 

Святкування 25-річчя юридичного факультету СНУ ім. В.Даля на обласному рівні стало гарною нагодою оцінити зусилля Університету у розбудові Луганщини. Так, Почесною відзнакою «За розвиток регіону» були нагороджені:

-          ректор СНУ ім. В.Даля, доктор технічних наук, професор Поркуян Ольга Вікторівна;

-          декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Арсентьєва Олена Сергіївна;

-          доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Мезеря Олександр Анатолійович.

На фото: Ольга Лішик вручає нагороду Олені Арсентьєвій

Нагороди вручила заступник голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Ольга Лішик. 

Відео телеканалу ЛОТ

Последние комментарии