Коригування фінансового результату

ДФС України листом від 18.10.2016 р. № 22485/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснено, що відсотки, які у 2015 р. перевищували суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування відповідного звітного податкового періоду 2016 р. у сумі, зменшеній щороку на 5 %.

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані відсотки станом на 01.01.2016 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу зменшуються на 5 % та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у звітних періодах 2016 р.

Наприклад, якщо відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у звітному періоді 2016 р., збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2016 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу та зменшених на 5 %, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких несписаних відсотків станом на 01.01.2016 р., зменшена на 5 %, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний звітний період 2016 р. (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік).

У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих відсотків за борговими зобов’я­заннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами.

ДПІ у м. Сєвєродонецьку

Последние комментарии