До 1 січня 2017 року громадські об’єднання повинні переглянути свої установчі документи

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ!!!

До 1 січня 2017 року громадські об’єднання повинні переглянути свої установчі документи.

13.07.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», відповідно до якої неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 р. не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.

Відповідно до підпункту 133.4.6. пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

-         бюджетні установи;

-         громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

-         спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

-         житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

-         об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

-         професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

-         сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-         інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Відповідно до пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440, контролюючий орган (органи ДФС) здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

-         утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

-         установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-         установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-         установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» внесення змін до установчих документів громадських об’єднань із статусом юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій редакції, який повинен бути викладений письмово, прошитий, пронумерований та підписаний засновниками або уповноваженими ними особами.

Також нагадуємо, що відповідно до статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»  статут громадського об'єднання має містити відомості про:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Подати документи для державної реєстрації змін до статуту громадського об’єднання можливо як до Головного територіального управління юстиції у Луганській області, так і до центрів надання адміністративних послуг, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, перелік яких за посиланням: http://lugjust.gov.ua/index.php/2012-07-31-13-18-54/2012-08-01-06-54-53/sub-ekti-prijnyattya-ta-vidachi-dokumentiv-u-sferi-reestratsiji-gromadskikh-formuvan.

 

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Последние комментарии