Сільське господарство Луганської області за січень–червень 2013 року

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–червень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зріс на 7,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 16,0%, у господарствах населення – на 2,2%.

На 1 липня 2013р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 52,0 тис.га, що у 3,1 раза більше відповідної дати 2012р.; намолочено 1355,0 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що у 2,6 раза більше, ніж було зібрано на початок липня 2012р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 26,0 ц зерна (на 4,9 ц менше, ніж на початок липня торік).

Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1010,6 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 794,0 тис.га (78,6% загальної площі), у господарствах населення – на 216,6 тис.га (21,4%).

Більше половини зайнятих посівами площ (55,0%) відведено під зернові культури – 555,3 тис.га (на 26,3 тис.га, або на 5,0% більше, ніж торік). Порівняно з 2012р. спостерігається значне розширення площ посівів під кукурудзою на зерно (на 18,1 тис.га, або на 19,9%), пшеницею озимою та ярою (на 7,3 тис.га,

або на 2,5%), але зменшено площі під вівсом (на 1,1 тис.га, або на 7,9% ).

У групі технічних культур відбулося зменшення посівів ріпаку озимого та ярого на 0,2 тис.га (на 13,3%), сої – на 0,5 тис.га (на 38,5%), соняшнику – на 18,8 тис.га (на 5,1%).

Посівні площі картоплі під урожай 2013р. становлять 31,8 тис.га (на 11,4% менше, ніж у 2012р.), овочів – 15,8 тис.га (на 4,6% більше).

Площа кормових культур, загальний розмір якої становить 46,9 тис.га, зменшилася порівняно з 2012р. на 7,1 тис.га (на 13,1%) за рахунок зменшення площ у господарствах населення (на 3,2%) та у сільськогосподарських підприємствах (на 17,1%).

В усіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени під урожай 2013р., становила 22,9 тис.га (на 22,9% менше, ніж загинуло озимих культур, посіяних під урожай 2012р.), а її частка в площі посіву склала 2,3% (торік – 2,9%).

За січень–червень 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 27,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,0% більше порівняно з січнем–червнем 2012р., вироблено 133,3 тис.т молока (на 1,5% менше) та 411,0 млн.шт. яєць (на 6,8% менше). В аграрних підприємствах відбулося зменшення виробництва яєць (на 8,4%) та молока (на 1,7%), а реалізація худоби та птиці на забій зросла (на 1,2%). У господарствах населення виробництво молока зменшилося на 1,4%, а виробництво м’яса та яєць зросло відповідно на 5,5% та 1,7%. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–червні 2013р. становила відповідно 78,8%, 41,4% та 17,6%.

За розрахунками, на 1 липня 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 135,6 тис. голів (на 4,3% більше, ніж на 1 липня 2012р.), у тому числі корів – 58,2 тис. (на 3,6% менше), свиней – 121,9 тис. (на 2,1% більше), овець і кіз – 78,9 тис. (на 1,9% більше), птиці всіх видів – 6494,9 тис. голів (на 2,8% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням, на 1 липня 2013р. порівняно з початком липня 2012р. зросло на 6,6% (при цьому поголів’я корів зменшилося на 3,2%), свиней – на 3,0%, овець і кіз – на 2,9%; птиці – на 9,4%. У домогосподарствах на початок липня 2013р. утримувалося 70,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 73,5%, свиней – 61,1%, овець і кіз – 86,7%, птиці – 38,6%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 липня 2012р. відбулося скорочення поголів’я великої рогатої худоби на 0,7% (у тому числі корів – на 4,9%), овець і кіз – на 3,7%, птиці – на 1,0%, проте чисельність свиней зросла на 0,6%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) на 3,0% більше рівня січня–червня 2012р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 103,0% (у січні–червні 2012р. – 107,5%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та

нагулі становили 392 г (у січні–червні 2012р. – 431 г), свиней – 325 г (у січні–червні 2012р. – 334 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 липня 2013р. налічувалося 286,6 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 26,2% менше, ніж на 1 липня 2012р., у тому числі концентрованих – 95,3 тис.ц корм.од. (на 15,2% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 2,3 ц корм.од. (на 0,8 ц корм.од. менше, ніж на 1 липня 2012р.), у тому числі концентрованих – по 0,8 ц корм.од. (на 11,1% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився на 2,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,8%, тваринництва – на 0,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–червень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на зернові та зернобобові культури на 26,7% (1741,9 грн. за т), насіння соняшнику – на 23,3% (4098,2 грн. за т), молоко та молочні продукти – на 8,4% (3278,6 грн. за т).

За січень–червень 2013р. від усіх категорій господарств на переробні підприємства області надійшло худоби та птиці (у живій вазі) 20,8 тис.т, що на 17,4% більше проти січня–червня 2012р. та 24,1 тис.т молока і молочних продуктів (на 23,3% менше).

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 7,5 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 15,7% більше, ніж за відповідний період минулого року) та 24,0 тис.т молока і молочних продуктів (на 20,5% менше, ніж торік).

Переробними підприємствами використано для переробки 12,7 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 13,6% більше, ніж за січень–червень 2012р.).

Станом на 1 липня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 295,2 тис.т зерна (на 1,0% більше проти 1 липня 2012р.), у тому числі 224,3 тис.т пшениці (на 6,7% більше), 18,3 тис.т ячменю (на 28,6% менше), 30,3 тис.т кукурудзи (на 2,6% більше), 8,5 тис.т жита (на 24,8% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 135,8 тис.т зерна (на 16,7% більше), у тому числі пшениці – 92,3 тис.т (на 48,1% більше), ячменю –16,5 тис.т (на 20,8% менше), кукурудзи – 15,6 тис.т (на 13,0% менше), жита – 0,7 тис.т (у 3,1 раза більше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 159,4 тис.т зерна (на 9,4% менше), у тому числі пшениці – 132,0 тис.т (на 10,7% менше), ячменю – 1,8 тис.т (на 62,8% менше), кукурудзи – 14,7 тис.т (на 26,5 % більше), жита – 7,8 тис.т (на 18,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 31,0 тис.т (на 28,9% менше, ніж на 1 липня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 20,6 тис.т (на 21,6% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 10,4 тис.т (на 39,9% менше , ніж торік).

 

Головне управління статистики Луганської області.

Последние комментарии